Minh Viet Son Corporation

Minh Viet Son Corporation

Minh Viet Son Corporation

Dự án tiêu biểu
Nhà máy Kim Long & Hoàng Mỹ
Nhà xưởng An Việt
Nhà máy King Jim – Giai đoạn 3
Nhà máy HongSeng Thai - Vina
Nhà máy Kyowa Kako
Nhà máy King Jim – Giai đoạn 2
Nhà máy đầu tư & mở rộng bao bì Phú Nhuận
Nhà máy Active International Việt Nam
Nhà máy Panko 7
Nhà máy Kingtec
Nhà máy Rheem 2
Nhà máy sản xuất vải thun
Nhà máy Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
Kho lạnh Mega
Nhà máy Ashita Wood
Nhà máy Sansho Việt Nam
Nhà xưởng Cơ Khí Phương Nam
Nhà máy Emivest Tiền Giang (Feedmill)
Nhà máy Rheem Việt Nam
Nhà máy Unigen Hà Nội – Việt Nam